Lommepalør for dei som ikkje veit betre


Liste over kompliserte stryneord og utrykk som blir/vart brukte. ó = uttalast som ei blanding mellom ø og å

 • abakeleg, abaksle = vanskeleg
 • aminje = dubbe av
 • andoge = som atelete
 • annja med di = ellers
 • ansame - ha lita tid
 • apalje = epletre
 • astasete = ansame
 • atelete = bekymre seg for

 • beje = slutte
 • begje seg ut på = starte, ta til med
 • bel = stund , eks eit bel
 • bjónde = begynne
 • bóna = jorde
 • brekslande det! = kraftutrykk
 • brennjande det! = kraftutrykk
 • breseld = lite bål
 • brokja = bukse
 • brote = bål
 • brudulje = bråk
 • brykje = bråk
 • brynje = gje dyra vatn, brynje krøtera
 • bøte = sy igjen eit hol på f.eks. sokkar

 • dar = der
 • dasen = få frosten i seg, vere frostig
 • dryle = 1 sparke, d- te fotballen 2 slå, d- til ein

 • en grand = litt
 • estasette/istasette = øsen, ivrig
 • etrepøle = sukkerert
 • etresupa = ertesuppe

 • fångana = fang, kom sett deg i f-
 • farong = omgangssjuke
 • felapeiser = driftig fyr
 • fesje, førkje = jente
 • fjelne = mildne. Eks. Han e åt å mildna
 • flakføre = mobil, flyttbar
 • flågvet = veldig intelligent person
 • forbina = forundra
 • forkome = lide naud
 • forsyne meg = forsterkande ord - jammen. Eks. No ha eg forsyne meg sett det og!
 • fortredige = irritert
 • framfusen = ubeskjeden
 • frikse = frisk , Eks. De va frikst ute i dag,

 • gampe = stor, svær
 • gapegeit = skjellsord om jente
 • gap = skjellsord om gut
 • gate utu = ta ut det som er inni
 • gjemeinsleg = lett å samarbeide med, romsleg
 • gjese = 1 holete, luftig 2 (sleng uttrykk)noko som ikkje er så bra (kan her og komb. med lill til jesa lill)
 • gnelje = mase, kjefte, høglytt prating
 • gólse = 1 klønete, 2 stort (sleng uttrykk)
 • górpe = rape
 • grannje = 1. nabo, 2. tynn - Hon Kari har vorte utruleg grannje

 • heldigt = vellukka
 • hi sida = andre sida
 • hinn, hine = andre, kor e dei hine helst
 • honn = henne
 • hålt = glatt

 • i myljå måla = mellom måltida
 • ildt = vondt

 • jónå = gjennom
 • jukel = is
 • jømbr = sau av hokjønn som ennå ikkje har fått lam sjølv
 • jålegjeit = pyntedokke

 • ka so reste = kva manglar/feilar
 • kaforslag = kva for noko
 • kage på = bry seg med
 • kanalje = tulling, raring
 • kjavelok = masekråke, svært pratsom
 • kjøreld = dekketøy som kopper, fat, panner osv
 • knorve = krølle saman,
 • kom itt her = kom bort her
 • kveppe = skvette pret. kvåpp
 • kvetel = tøystykke f.eks snørkvetel = lommeduk

 • labba, leste = sokker
 • lasen = lealaus, skrøpleg ein l- stige / eit lase bord
 • leive = få til overs, ha igjen
 • ligge på ånk = vere uroleg, nervøs, redd for noko
 • like syten = likegyldig
 • lill = pene dame
 • læma = loftet
 • løje = moro
 • løte = må
 • låke = sjuke
 • låpe = løsne, Eks : borken løsnar frå veden

 • maule = ete utan tilbehør, m- pålegg
 • menjane = morningane
 • mismodig = nedstemt, nedtrykt
 • móle = stykkje
 • monnje = vekse, auke det e bjønde å monnje - det er begynt å bli ein del
 • myljå = mellom
 • møde = plagast med
 • mødeleg = vanskeleg

 • naette = ned etter
 • natige = å kare til seg sjøl
 • nedåt = grundig. Eks. han tok nå skikkeleg nedåt
 • neite seg = ta seg til rette
 • nimmast = nærmast
 • noon, nons = ettermiddagsmåltid
 • nóva = hushjørnet, bak om n-
 • nætæ = nøtter

 • opp og nedette =
 • opp og nedføre =
 • oppi di - populær

 • perre = mobbe
 • pik = spiss. Eks. pass deg med pikjen
 • pikkande liten = veldig liten
 • pingle = pyse
 • pisten = gjerrig
 • pjaskja = ikkje i form
 • pondebor = sagflis (til å ha under krøtera)
 • póse = pose eller plastnett
 • pryl - juling Eks. Ska eg pryle deg? Ve du ha pryl?
 • på hiven = berusa, drukkjen
 • påpassige = nøye
 • pósen = hoven

 • ringt / ringe = skrøpeleg / dårleg
 • romfreke = ta stor plass Eks. Han va bra romfreke
 • ruggestol = gyngestol
 • ryr = udryg Eks. osten va ryre
 • rås = sti

 • sel = lita hytte
 • segg = seie, eks segg det me na
 • sess = stol
 • sjeitelause = uforsiktig
 • sjør = surmelk
 • sjå seg folk føre = vere kritisk
 • skjethus = heim med lite orden og reinhald
 • skjetstrik = skjellsord om gut
 • skjetvott = skjellsord om gut
 • skjyre = uforsiktig
 • slabbe = søle
 • smålåten = beskjeden
 • snakæ = grådige
 • snydens = noko fint (kan kombinerast med lill til snydens lill)
 • snytande godt = veldig godt
 • sokkeseg = sokkar som har sege/glidd ned
 • sólj = bråk
 • spikande galen =
 • spike = knuse
 • spøte = strikke
 • stase seg opp, sitje på stas = pynte, jåle
 • staur = 1. stokk - Han sette opp staur for å få ferdig hæsa, 2. strot - Ha var litt av ein staur!
 • storkjafta = frekk, stor i munnen
 • streten = uvillig
 • strik = gut
 • strot, strotasame = klønete
 • strute = drikke rett av flaska
 • sutasame = bekymra, uroleg

 • taus = jente
 • tei deg = ver stille
 • tende = bli sint
 • terne = tenestejente, hushjelp
 • tess = til
 • tikse = jente
 • timber = tømmer
 • tóg = tau
 • tokjen =
 • trolljen = høveleg kraftuttrykk som ikkje støter nokon
 • trottige = flittig, ivrig
 • tråbedde =
 • tvóge = golvfille
 • tyl = tosk, gap
 • tyle = noko gape, toske
 • tylefære = ugagn
 • tøle = ei teite jente

 • ufjelge = dårlig, sjuk
 • utidige = uvel
 • uta lagje = ikkje i form
 • uvøren = uforsiktig

 • valen = stiv, nummen, kjenslelaus av kulde, valne figrar / vere v- av kulde
 • vansame =
 • vasebrok = tulleguri
 • vatt = vatn
 • vel belåten = vel forsynt
 • vilte = ville til, eks: "Ka det va eg vilte seie?"
 • vøle om = rydde, vaske

 • øje = veldig
 • øvestóde = bråk
 • å bile = å køyre bil
 • å ture fram = vere brautande
 • åsvese = stort, uhandterleg
 • åt å få = tek til å få. Eks. Han e åt å får langt hår
  ©ulvedalstrikane